Lượt truy cập

Tài chính - Nguồn lực

1.      Vốn điều lệ: 10.000.000.000 đồng.

2.      Mã số thuế: 0200739609

3.      Tóm tắt tình hình tài chính trong năm vừa qua:

 

TÊN SỐ LIỆU

NĂM 2013 (VNĐ)

Tổng tài sản có

4.500.000.000

Tài sản lưu động

1.650.000.000

Doanh thu quyết toán (Làm tròn)

26.000.000.000

Nợ tồn đã trả trong kỳ

514.000.000

Nguồn vốn chủ sở hữu

2.750.000.000

Nguồn vốn hoạt động kinh doanh

3.400.000.000

 

 

 

 

5.      Khả năng huy động ứng vốn trong hoạt động sản xuất kinh doanh:

-         Tín dụng ngân hàng :   12.500.000.000 đồng.

-         Nội bộ doanh nghiệp:     8.800.000.000 đồng.

 

 


hỗ trợ trực tuyến

Cám ơn Quý khách đã ghé thăm. Chúng tôi mong được giải đáp thắc mắc của Quý khách !

Service

hticvn@gmail.com

HotlineĐầu trang